Contemporary Art from Remote Australia
Darwin, NT — Since 2008

Currently Showing

Inma inkapai ngayulu. Ngayuku tjukurpa nyanga palunya kutju ngaranyi. Nyanga palunya kutju ngayuku tjukurpa ngaranyi. Ngayulu inma rawangku inkapai munu ngayuku tjukurtjara ngayulu palyalpai canvas nyaratja. Rawangku. Uwa palyo. I sing ceremony. That’s the message that I would really like …